پیشواز

عاقا امروز یه کاری کردم کارررررستوننیشخند

نظر به اینکه ما توجهات خاصی داریم به سخنان رهبری یکی از سخنان گهربار ایشون

رو در مورد انتخابات برای آهنگ پیشواز همراه گرام انتخاب کردیم...مژه

چش دشمنا در بیاد کلی هم زنگ خورمون زیاد شده و هم هر کی میزنگه برای بار اول  سخنان معظم له رو کامل گوش میده و برای بار دوم کلی..............عینکنیشخند

...................................................................................................

پ ن:من  کلا دوتا سیم کارت خریدم خیلی رکاب داشتن و همین که وصل میشدن یکی اس میداد میاییی با من دوست شی؟؟شیطان

ما هم مرده این کارا  یارو رو کلی سرکار میذاشتیم که بیا و ببیننیشخند سیم کارت آخری رو رفتم با یه کارت ملی زنونه خریدیم و القصه یکی از پسرای ارازل محل اطلاعات رو بدست آورده بود و گیر داده بود که چون بچه محلیم بیا دوست شیم....من در جواب :باشه بیا دوست شیممنتظرخولاصه که دو ماه تموم این بدبخت مادر مرده همه کاری برا ما میکرد که قیافمون رو نشونش بدم و بفهمه تو کدوم آپارتمان ساکنم ولیشیطان

ایشالله حلال کنه ولی چقدر برام شارژ خرید...

یه بار الکی گفتم یکی که صاحب ای ماشینه(((ماشین خودمو گفتم)))به من متلک انداخته برو ماشینشو پنچر کنزبانخولاصه گفتن ما همانا و وقتی اومد پنچر کنه با خود ما رودر رو شدن هم همانا....شیطانمنم کم نذاشتم و یقه شو گرفتم که تویی ده باره ماشین منو پنچر میکنی؟زنگ بزنم 110نیشخند 

مادر مرده چه التماسی میکرد که نزنگ غلط کردمشیطان

یه بارم باز یکی از تهران اس داد که بیا دوست بشیم...بعد کلی کش و قوس قرار شد بیاد کرج و همدیگه رو ببینیم و همه آدرسا درست بود الا جنس طرفی که قرار بود ببینه

سریع اس داد کجاییی؟؟ اونی که من میبینم یه مرده نه خانم...شیطان

از این دس شیطنتها کم نداریم خدا ما رو به راه راست هدایت کنهگاوچران

/ 0 نظر / 2 بازدید