دوستت دارم:

                                            همه "دوستت دارم "ها جدی نیست

آدما "عادت" میکنند

ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﻬﺎ ؛ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻫﺎ ، ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﺮﺩﯼ ﺧﺎﺹ

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ایﺧﻮﺏ ﺑﺴﺎﺯﯼ!

ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ در ﮐﻨﺎﺭﺕ

                              ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ

ﮔﺎﻩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :                             " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ "

ﺗﻮ ﺟﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮ!

             ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻧﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷﯿﺮﯾﻦ درکنارت

ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻭﯼ

ﺗﻨﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ؛ 

ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺑﯽ ﺗﻮ

ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭﺕ...

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﻫﻤﻪ ﯼ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ" ﻫﺎ

                                                           ﺟﺪﯼ ﻧﯿﺴﺖ...!!

.......................................................................

پ ن:اینروزا حس یه راننده تاکسی رو دارم که بی هدف تو خیابونا بدون مسافر میچرخه و تنها منتظر  یه مسافره خاصه که بوی کرایه اش با بقیه فرق میکنه

/ 0 نظر / 104 بازدید