پیکان قراضه

 یه پیکان قراضه کنارِ اتوبان داره خواب می بینه،

یه پیکانِ بی چرخ که بازم تو رؤیاش پُر از سرنشینه...

غرورش شکسته، به جای چراغاش دو تا حُفره مونده،

کی می دونه اونُو زمونه چه جوری تا این جا کشونده؟

 

چه راهایی رفته، چه روزایی داشته، چه چیزایی دیده،

با ترمز گرفتن چه خطُ نشونا رو جاده کشیده.

 

عجب خاطراتی تو مغزِ فلزیش دارن رژه می رن،

نمی ذاره هرگز که این دلخوشی ها تو قلبش بمیرن:

 

......................................................

از سر شب چن ده بار اینو گوش کردم. واقعا حقیقیتی تلخ تو این شعر خوابیده

ساعت 5:35 دقیقه شده و من تو رویای یه پیکان غرق شدم

.........................

پ ن:یه مرد وقتی غصه دار میشه جز یه سیگار چی میتونه ارومش کنه؟!؟

/ 0 نظر / 4 بازدید