تقدیم به کسایی که اول پول. بعد عشق را قبول دارند

نمردیم و عشق و علاقه و بوی پول را هم فهمیدیم

 

نمردیم و فهمیدیم این پول است که مرد را مرد وعلاقه را به عشق تبدیل میکند

 

آهای ادمای که با پول وبرای پول زندگی میکنید 

 

شما و دنیایتان را به هم میسپارم. راحت و اسوده باشید

 

............................................................

 

پ ن:یادم باشد چند سکه درون جیبهایم بریزم تا صدای سکه ها عشق برایم به ارمغان بیاورند و افکاری که با عشق درامیخته بودند را به گورستان بسپارم

 

((((بدون شرح)))

/ 0 نظر / 101 بازدید