عاشق سادگیم

ساده که میشوی

همه چیز خوب می شود

 

خودت

غمت

مشکلت

غصه ات

آدم های اطرافت

حتی دشمنت

 

یک آدم ساده که باشی

برایت فرقی نمی کند که تجمل چیست

که قیمت تویوتا لندکروز چند است

بنز آخرین مدل ، چند ایربگ دارد

 

مهم نیست

نیاوران کجاست

شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه

کدام حوالی اند

رستوران چینی ها

گرانترین غذایش چیست

 

ساده که باشی

همیشه در جیبت شکلات پیدا می شود!

همیشه لبخند بر لب داری

بر روی جدول های کنار خیابان راه میروی

زیر باران ، دهانت را باز میکنی

و قطره قطره مینوشی باران را

 

آدم برفی که درست میکنی

شال گردنت را به او میبخشی

  

ساده که باشی

بربری داغ با پنیر واقعاً عشقبازیست

 

آدمهای ساده را دوست دارم

 

"بوی ناب آدم می دهند"

 

ساده که می‌شوی

فرمول نمی‌خواهی

ایکس تو همیشه مساوی ایگرگ توست ... 

درگیر رادیکال،انتگرال نیستی!

هرجایی به راحتی محاسبه می‌شوی

 

ساده که می‌شوی

حجم نداری، جایی نمی‌گیری

زود به‌یاد می آیی و دیر از خاطر میروی

 

ساده که می‌شوی

کوچک می‌شوی،توی دل هر کسی جا می‌شوی..ساده که می شوی، پاک می مانی...

/ 0 نظر / 99 بازدید